Seminars | Collaboration

Basic training on responding to sexual violence disclosures | Тренінг щодо реагуванння на розкриття фактів сексуального насильства

 

Basic training on responding to sexual violence disclosures | Тренінг щодо реагування на розкриття фактів сексуального насильства

https://www.youtube.com/embed/cDQ7-V0GKZE?wmode=opaque&controls=&rel=0

 

The training held by Lucie Cluver, Professor of Child and Family social work, covers key immediate actions that anybody can take to help the child who lived through sexual violence. The training uncovers messages to the victim of the abuse, behavioural reaction, immediate preventative measures, mental health support, as well as how to support parents and actions we can take to keep children safe. 
 
The first immediate messages to the child:
"It's not your fault"
"I believe you"
"You are brave, that you told what happened"
 
​​​​​​

 

Тренініг проведений Люсі Клувер, професором соціальної роботи з дітьми та сім’ями, представляє негайні дії, які кожен може вжити, щоб допомогти дитині, яка пережила сексуальне насильство. Тренінг розкриває повідомлення жертві жорстокого поводження, поведінкові реакції, негайні профілактичні заходи, підтримку психічного здоров’я, а також те, як підтримати батьків і дії, які ми можемо вжити для безпеки дітей.
 
Перші негайні повідомлення дитині: 
"Це не твоя провина"
"Я тобі вірю"  
"Ти хоробрий/а, що сказав/ла про те, що сталося"
 

 

The Prevention and management psychosocial reactions to traumatic experiences | Фахівцям про профілактику та управління психосоціальними реакціями на травматичний досвід

 

Фахівцям про профілактику та управління психосоціальними реакціями на травматичний досвід

https://www.youtube.com/embed/r6O5CFx4bfQ?wmode=opaque&controls=&rel=0

Professor Jonathan Bisson, a practicing psychiatrist and clinical professor of psychiatry at Cardiff University, who covered the topics of preventing and managing psychosocial responses to traumatic experiences.

Професор Джонатан Біссон, практикуючий психіатр і клінічний професор психіатрії в Кардіффському університеті, охопив теми запобігання та управління психосоціальними реакціямина травматичний досвід.